Velké rozhodnutí

Všichni lidé, ať žijí kdekoliv, jsou pod mocí hříchu, smrti a ďábla. Díky Kristově vítězství je zde však možnost úniku:
 
„Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří.“
 
Existuje jen jedna cesta vysvobození z moci smrti a ďábla – víra v Ježíše Krista! Jsi v moci hříchu, smrti a temnoty, anebo se tě zmocnil Ježíš a uvedl tě do svého světla věčného života? Klíčem k věčnému životu je víra v Ježíše Krista! Jestliže uvěříš, že Ježíš Kristus byl ukřižován a zemřel na kříži i za tvé hříchy a třetího dne vstal z mrtvých jako vítěz na smrtí, přejdeš ze smrti do života a ze tmy do světla. Pokud chceš vstoupit do Velkého příběhu Boží záchrany člověka také ty a přidat se k zástupu vysvobozených díky Kristově prolité krvi, obrať se k Bohu s vírou v modlitbě. Modlit se znamená mluvit k Bohu s vírou, že Bůh nás slyší a odpovídá na naše prosby. Tvoje modlitba může vypadat třeba takto:
 
„Bože, Stvořiteli všeho živého i neživého, viditelného i neviditelného, uznávám, že jsem se proti tobě provinil postojem svého srdce, svými slovy i činy. Lituji toho. Děkuji ti, že jsi přišel mezi nás, zbloudilé a vzbouřené lidi, v osobě Pána Ježíše Krista. Děkuji ti za oběť, kterou jsi pro mě podstoupil. Děkuji ti, že tvoje krev tekla na kříži i za mne. Nyní ti chci svěřit svůj život. Vyznávám tě, Pane Ježíši Kriste, za svého Pána, Krále a Spasitele. Věřím, že jsi vstal z mrtvých třetího dne po svém ukřižování. Věřím, že skrze tebe vítězím nad smrtí a vstupuji do věčného života. Amen.“
 
Jestliže ses modlil/a tuto modlitbu s upřímností, můžeš si být jist, že Bůh tvoji modlitbu slyšel a přijal tě za své dítě, za svého syna či dceru. Jsi v Pánu Ježíši Kristu vítězem nad smrtí , hříchem i ďáblem. Vstoupil/a jsi do věčného života a Božího království. Získal/a jsi novou rodinu víry. Nenechávej si toto rozhodnutí pro sebe – dej nám prosím o tom vědět, klikni sem a zvol si pro sebe nejvhodnější způsob. Božím plánem pro všechny jeho děti je život ve vzájemném společenství. Tak jako děti v rodině nežijí odděleně, tak i křesťané usilují o budování rodiny víry, které říkáme církev. V církvi prožíváme zvláštní paradox svobody. Jsme zároveň svobodnými i zajatci, svobodnými od závislostí přinášejících smrt a zajatci Boží lásky, kterou nám Bůh prokázal v Pánu Ježíši Kristu:
 
„Vždyť nás má ve své moci láska Kristova – nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli; a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal.“
 
Pokud jsi vstoupil do věčného života, srdečně tě zveme do společenství víry. Pokud ještě ne, chceme na tebe naléhat – udělej to co nejdříve! Bůh ti žehnej!

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba
Mapa zde

Facebook
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 2501965416/2010