Co je sbor CB v Ostravě - Porubě?
Církev bratrská v Ostravě-Porubě je:
  • shromážděním lidí, kteří věří v Pána Ježíše Krista a snaží se podle toho žít
  • místem, kam můžete přijít jen tak ze zvědavosti
  • společenstvím tvořeným chybujícími lidmi, kteří jsou neustále překvapováni Boží láskou a trpělivostí
  • místem setkávání různých generací
  • místem, kde se čte a káže z Bible, zpívají písně, modlí, vyprávějí osobní zkušenosti
  • místem, kde chceme nabízet pomocnou ruku všem, kteří o to stojí

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba
Mapa zde

Facebook
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 2501965416/2010