Čemu věříme
Veříme, že:
 
 • člověk není dílem náhody, ale Boží stvoření
 • každý z nás má nevyčíslitelnou cenu
 • nebe není jenom obloha
 • smrt není definitivní konec
 • záleží na tom, čemu člověk věří, obzvláště tehdy, věří-li tomu upřímně
 • Dobrá zpráva vzpružuje kosti
 • vždycky je tady ještě naděje, ale je třeba ji hledat na správné místě
 • kdo hledá, najde a kdo tluče, tomu bude otevřeno
 • do světa přišlo světlo a to světlo ve tmě svítí a tma ho nepřemohla
 • Ježíš, ne Ceasar, toť smysl našich dějin
 • už jen maličký čas a přijde ten, který má přijít a neopozdí se
 • nezáleží na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se slitovává
 • smrt je poražena, Bůh zvítězil
 • důležitější je to, co z člověka vychází, než to, co do něj vchází
 • kde je tvůj poklad, bude i tvé srdce
 • Cyril s Metodějem nám přinesli Písmo a s ním písmo
 • každý den má dost svých trápení
 • Ježíšova smrt na kříži nebyla jeho porážkou
 • k Bohu může přijít jen ten, kdo se před ním dokáže pokořit
 • Věčný život je přítomnost pro ty, kdo patří Kristu
 
Ptali se: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“
Ježíš jim řekl: „Kde je vaše víra?“

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba
Mapa zde

Facebook
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 2501965416/2010