Klub 3D
Menu

Vyhledávání


Klub 3D je zamýšlen pro děti a mládež ve věku 8-14 let. Schůzky se konají každý pátek od 15. do 17. hodin. Program schůzek je tvořen hrami a zamyšlením nad aktuálními otázkami života. Chceme také trávit čas v přírodě a rozvíjet tábornické dovednosti.

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba

tel.: 608 626 024
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 243997837/0300