Kdo jsme
Menu

Vyhledávání

Církev bratrská patří k protestantským církvím. Její počátky sahají do druhé poloviny 19. století. Navazuje však na nejstarší křesťanskou tradici a čerpá z dědictví české i světové reformace. V dobách Rakouska-Uherska nesla název Svobodná církev reformovaná, za první republiky Jednota českobratrská a nakonec v sedmdesátých letech minulého století došlo k vytvoření současného názvu, Církev bratrská.
Dnes Církev bratrskou tvoří asi 60 sborů v České republice a celkem se k ní podle posledního sčítání lidu hlásí více jak deset tisíc lidí, čímž se stala třetí nejpočetnější protestantskou církví u nás. Církev bratrská je otevřená široké ekumenické spolupráci.
Chceme tvořit společenství, kam může každý přijít, ptát se, naslouchat, setkat se s druhými, ale především s Bohem. Zároveň chceme na prvním místě rozvíjet vztah s Ježíšem Kristem. Bible představuje normu pro náš život a víru.
Církev bratrská v Ostravě-Porubě je:
 • shromážděním lidí, kteří věří v Pána Ježíše Krista a snaží se podle toho žít
 • místem, kam můžete přijít jen tak ze zvědavosti
 • společenstvím tvořeným chybujícími lidmi, kteří jsou neustále překvapováni Boží láskou a trpělivostí
 • místem setkávání různých generací
 • místem, kde se čte a káže z Bible, zpívají písně, modlí, vyprávějí osobní zkušenosti
 • místem, kde chceme nabízet pomocnou ruku všem, kteří o to stojí
Veříme, že:
 
 • člověk není dílem náhody, ale Boží stvoření
 • každý z nás má nevyčíslitelnou cenu
 • nebe není jenom obloha
 • smrt není definitivní konec
 • záleží na tom, čemu člověk věří, obzvláště tehdy, věří-li tomu upřímně
 • Dobrá zpráva vzpružuje kosti
 • vždycky je tady ještě naděje, ale je třeba ji hledat na správné místě
 • kdo hledá, najde a kdo tluče, tomu bude otevřeno
 • do světa přišlo světlo a to světlo ve tmě svítí a tma ho nepřemohla
 • Ježíš, ne Ceasar, toť smysl našich dějin
 • už jen maličký čas a přijde ten, který má přijít a neopozdí se
 • nezáleží na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se slitovává
 • smrt je poražena, Bůh zvítězil
 • důležitější je to, co z člověka vychází, než to, co do něj vchází
 • kde je tvůj poklad, bude i tvé srdce
 • Cyril s Metodějem nám přinesli Písmo a s ním písmo
 • každý den má dost svých trápení
 • Ježíšova smrt na kříži nebyla jeho porážkou
 • k Bohu může přijít jen ten, kdo se před ním dokáže pokořit
 • Věčný život je přítomnost pro ty, kdo patří Kristu
 
Ptali se: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“
Ježíš jim řekl: „Kde je vaše víra?“

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba
Mapa zde

Facebook
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 2501965416/2010