Co je v plánu
Menu

Vyhledávání

Šíření koronaviru a znepokojení, které vyvolává, nám připomíná naši lidskou křehkost, kterou tak rádi záměrně přehlížíme. Evangelický farář Pavel Rejchrt k tomu výstižně napsal:

„Vždyť tento život pomíjí opravdu příliš rychle, máloco stihneme, zůstávají tu po nás věci sotva načaté, nedokončené. A tak je tomu i s celým lidstvem: jen pokusy, jen záblesky, daleko víc střepů než zachovalých džbánů, mnohým se například rozsype manželství nebo zhatí životní zaměření, leckdo dělá, co ho dvakrát netěší, protože nic jiného mu poměry neumožnily. Tak je tomu s námi se všemi, s každým jinak, a přece v tom výsledném troskotání velmi podobně, ba při pohledu pod povrch vnějšího společenského lesku, uznání, politického vlivu i mnohociferného bohatství není nakonec komu co závidět: proč třeba i úspěšné superhvězdy skáčou pod vlak nebo se smrtelně předávkují?

Žalm 66,10–12 (ČSP)
„Ano, zkoušel jsi nás, Bože, přečišťoval jsi nás jako zlatník stříbro. Zavedls nás do lovecké sítě, vložils na naše bedra těžké břemeno. Nechals nám lidi jezdit po hlavě, prošli jsme ohněm i vodou, ale vyvedls nás do hojnosti.“
Může se stát, že Bůh nám dává víc, než dokážeme unést. To je však – vlastně dost zvláštně – zdrojem útěchy. Kdybychom dokázali unést každou situaci, nikdy bychom neskoncovali se spoléháním na sebe sama. A jen tehdy, když dojdeme na konec svých sil, si uvědomíme, jak zoufale potřebujeme Boha.
Naše těžkosti nám dávají naději. Izraelci byli pročišťováni jako zlatník pročišťuje stříbro. Stejně jako oni, i my jsme pročišťováni ohněm. Projdeme „ohněm i vodou“, procesem, skrze který nás proměňuje v lidi hlouběji oddané jemu samotnému. A jeho dílo nás přivede na místo „hojnosti“.
Jeho věrnost k nám, i když my jsme nevěrní, je důvodem k jeho chvále. A právě tak reaguje i žalmista: „Požehnaný Bůh, který nezamítl mou modlitbu a neodňal mi své milosrdenství!” (Ž 66,20). Boží dokonalou lásku k nám vidíme v Ježíši, který byl poslušný, když my jsme to nedokázali a trpěl, abychom my trpět nemuseli. (viz Fil 2,5-8) Autorka: Rebecca Van Noord

Bude konec světa jeho skutečným koncem? Co o tom řekl Ježíš? Pojďme se nad tím společně zamyslet!

Před každým shromážděním si můžete v klidu posedět, popovídat a vychutnat šálek kávy...

Apoštol Petr shrnul význam Ježíšova života, smrti a zmrtvýchvstání do těchto jednoduchých vět: "Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří."

Na Velký pátek se setkáme v 10:00 ke společné, celocírkevní bohoslužbě v našem sboru.

Fajny English Camp se opět blíží mílovými kroky! Těšíme se na tým našich amerických přátel, se kterými zažijeme týden naplněný nejen výukou angličtiny, ale také řadou zajímavých činností a rozhovorů. Více se dovíte na fajnyenglishcamp.cz! Mrkněte také na @FajnyEnglishCamp

Pojeďte na Jarní víkend, který jsme nazvali ZÁŠTITA VE ŠTVANICI! Nejen proto, že se bude konat v Penzionu Štvanice ve Stříbrnicích, který se nachází pod vrcholem stejnojmenného kopce, na němž je krásná rozhledna, ale také proto, že náš život někdy může připomínat štvanici. Můžeme se ocitnout na úprku před všelijakými honícími psy, ať už jimi jsou problémy ve světě, v práci, v rodině, se zdravím, nebo čímkoliv jiným. Pojďme společně o tomto víkendu hledat záštitu od toho všeho. Zpívá se o ní i v jedné písni….

Začínáme večeří v pátek, 5. května, končíme obědem v pondělí, 8. května, máme objednanou plnou penzi. Cena za celý pobyt pro dospělou osobu je 2610 Kč, pro dítě do 12 let 2070 Kč. Po vyplnění přihlášky zašlete odpovídající obnos prostřednictvím bankovního příkazu s těmito údaji:  2501965416/2010 variabilní symbol 0508. Děkujeme!

Pokyny k platbě

 Cena za celý pobyt s plnou penzí pro dospělou osobu je 2610 Kč, pro dítě do 12 let 2070 Kč. Po vyplnění přihlášky zašlete odpovídající obnos na účet číslo: 2501965416/2010, variabilní symbol: 0508. Děkujeme!

sem napište své jméno a příjmení
zadejte adresu svého bydliště
(většinou manželský partner nebo dítě nad 12 let)
(většinou manželský partner nebo dítě nad 12 let)
(většinou manželský partner nebo dítě nad 12 let)
zadejte jméno a příjmení dítěte, pokud s vámi nebydlí, uveďte adresu do poznámky
zadejte jméno a příjmení dítěte, pokud s vámi nebydlí, uveďte adresu do poznámky
zadejte jméno a příjmení dítěte, pokud s vámi nebydlí, uveďte adresu do poznámky
Sem uveďte zvláštní požadavky, například dietu a podobně.

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba

tel.: 608 626 024
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 243997837/0300