Co děláme
Menu

Vyhledávání

Pravidelná shromáždění se konají každou neděli v 16 hodin, v budově na ulici Žilinská 1889 (vstup dolním vchodem) v Ostravě-Porubě.
  
Každý je srdečně zván!

Klub Awana – zájmový kroužek pro děti od 5-12 let.  Program schůzky tvoří netradiční hry v týmech a propracovaný systém seznamování se s poselstvím Bible v malých skupinkách. Scházíme se každou středu od 16:30 do 18:00 v tělocvičně Biskupského gymnázia na ulici Karla Pokorného 1284/2 v Ostravě-Porubě.


Klub 3D je zamýšlen pro děti a mládež ve věku 8-14 let. Schůzky se konají každý pátek od 15. do 17. hodin. Program schůzek je tvořen hrami a zamyšlením nad aktuálními otázkami života. Chceme také trávit čas v přírodě a rozvíjet tábornické dovednosti.

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba

608 626 024
ostrava.poruba@cb.cz