Co děláme
Menu

Vyhledávání

Pravidelná shromáždění se konají každou neděli v 16 hodin, v budově na ulici Žilinská 1889 (vstup dolním vchodem) v Ostravě-Porubě. Co si máte pod slovem shromáždění představit? Zpíváme písně a jejich text promítáme na stěnu, většinou pod vedením jednoho zpěváka a kytaristy. Připravujeme také krátké "slovíčko pro děti", které dost časo osloví všechny přítomné. Kázání trvá většinou kolem půl hodiny, naší snahou je text z Bible přenést do aktuálních situací v našich životech. Součástí programu je také sdílení zkušeností s Bohem, kterým říkáme svědectví a krátké modlitby za aktuální potřeby. Na závěr se také koná dobrovolná sbírka. Po skončení programu je možnost pokračovat v neformálních rozhovorech.

Jste srdečně zváni!


Klub Awana – zájmový kroužek pro děti od 5-12 let.  Program schůzky tvoří netradiční hry v týmech a propracovaný systém seznamování se s poselstvím Bible v malých skupinkách. Scházíme se každou středu od 16:30 do 18:00 v tělocvičně Biskupského gymnázia na ulici Karla Pokorného 1284/2 v Ostravě-Porubě.


Klub 3D je zamýšlen pro děti a mládež ve věku 8-14 let. Schůzky se konají každý pátek od 15. do 17. hodin. Program schůzek je tvořen hrami a zamyšlením nad aktuálními otázkami života. Chceme také trávit čas v přírodě a rozvíjet tábornické dovednosti.

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba

tel.: 608 626 024
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 243997837/0300