Aktuality
Menu

Vyhledávání

„Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“

Abraham věřil, že Bůh zaopatří beránka k zápalné oběti, který zachrání život jeho syna Izáka a to se také stalo. Ježíš posílá dva své nejbližší učedníky, aby mu zaopatřili beránka k velikonoční večeři. Při poslední společné večeři s učedníky se místo samotného beránka do popředí dostává chléb a víno. „Toto je mé tělo, které se za vás vydává, toto je má krev, která se za vás prolévá.“ Ten beránek, kterého vyhlížel Abraham, seděl mezi svými učedníky a chystal se obětovat sám sebe za ně i nás, abychom nemuseli propadnout smrti, ale mohli žít věčně s ním!

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba

tel.: 608 626 024
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 243997837/0300