Aktuality
Menu

Vyhledávání

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. (Žalm 90,12) 

Poslední vteřiny roku se propadají do jámy zvané minulost a před námi se otvírá pomyslný obzor počátku, kterému říkáme Nový rok. Nedokážeme žít bez toho, aniž abychom počítali vteřiny, minuty, hodiny, dny, roky, staletí a tisíciletí. „Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka.“ Oddělení času, jednoho dne od druhého, bylo součástí Hospodinova stvořitelského díla na samotném počátku. „Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“. Bůh ustanovil nad svým dílem člověka, aby ho napodoboval v nakládání s časem, který mu byl vymezen. Čas práce se má střídat s časem odpočinku. Čas všední se střídá s časem svátečním. Čas radosti s časem zármutku. Čas starého roku s časem roku nového. V jakém čase žijeme dnes? Možná budeme v pokušení označit náš čas za dobu kovidovou. Doba kovidová bude vystřídána jinou dobou, jen ještě nevíme jakou si vyslouží nálepku. Pro nás to není to nejdůležitější. To nejdůležitější je vzít vážně to, co nám Bible klade opakovaně na srdce. Tento čas zaslouží hlavně tento přívlastek: je to čas krátký! „Vždyť už jen ‚docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se. Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil.“ Nevíme, kdo z nás bude oslavovat příchod příštího roku mezi živými a kdo se přesune do slávy vzkříšeného Pána. Můžu to být já, může to být kdokoliv z vás. Nevíme, kdo z našich známých či přátel odpočítává poslední dny svého života. Jsme si vědomi vratkosti svých životů? Věnujeme čas těm správným věcem? Záleží nám na lidech kolem a jejich věčném údělu? Čas běží neúprosně a celá Země směřuje k předělu časů, který bude ještě slavnější, než původní stvoření, dokonce slavnější, než narození Krále králů - bude to čas jeho návratu, kdy se celá Země pokoří před jeho trůnem! Bude to brzo! Času mnoho nezbývá! Pane, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce!

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba

tel.: 608 626 024
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 243997837/0300