Aktuality
Menu

Vyhledávání

Po roce se vrací tradiční a oblíbený Příměstský tábor Klubu Awana! Ačkoliv jsme se přes rok nemohli scházet na svých pravidelných schůzkách, tábor se bude opět konat! Více najdete na plakátku níže: 

Po pátečním ukřižování a pohřbení Ježíše nastalo předlouhá sobota beznaděje a úzkosti. V neděli brzo ráno vyráží Ježíšovy učednice prokázat svému Mistrovi poslední službu, na kterou už ve spěchu pátečního končího dne a blížící se soboty nebyl čas - pomazat jeho tělo vzácnými leji a mastmi. To, co následovalo, změnilo nejen je, ale dějiny světa: "Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví.  Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.“

Kristus byl vzkříšen z mrtvých! Jistotně je vzkříšen!

Jistě jste zvědaví, jak to bude s letošním Fajnym English Campem! Máme pro vás dobrou zprávu, že i letos jedeme dál! Věříme, že naši přátelé z Elversonu dorazí, poctivě se na to připravují a kdyby se jejich příjezdu nakonec postavilo něco do cesty, tak si nějak zase poradíme! Směle se přihlašujte spolu s širokými rodinami a těšte se spolu s námi! Více na fajnyenglishcamp.cz

„Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“

Abraham věřil, že Bůh zaopatří beránka k zápalné oběti, který zachrání život jeho syna Izáka a to se také stalo. Ježíš posílá dva své nejbližší učedníky, aby mu zaopatřili beránka k velikonoční večeři. Při poslední společné večeři s učedníky se místo samotného beránka do popředí dostává chléb a víno. „Toto je mé tělo, které se za vás vydává, toto je má krev, která se za vás prolévá.“ Ten beránek, kterého vyhlížel Abraham, seděl mezi svými učedníky a chystal se obětovat sám sebe za ně i nás, abychom nemuseli propadnout smrti, ale mohli žít věčně s ním!

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba

tel.: 608 626 024
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 243997837/0300