Aktuality
Menu

Vyhledávání

Téměř jeden tisíc mladých lidí se setká na sjezdu mládeží CB v Havlíčkově Brodě. Program a další informace hledejte na www.brodfest.cz.

První sobota v září je vyhrazena pro setkání všech příznivců rozmanitých zážitků duchovních, sportovních, neformálních  a dalších. Investovat do vztahů se vyplatí!

V dnešní politicky neklidné době a zároveň  krátce před volbami do obecních zastupitelstev je zde dobrá příležitost zastavit se a zamyslet se nad tím, jaké smýšlení bychom rádi viděli nejen ve veřejné sféře, ale obecně v celé společnosti. Libor Michálek stál vždy v popředí úsilí o společnost bez korupce ve veřejné sféře, zároveň je křesťanem, který pro své postoje hledá ukotvení ve své víře. Přijďte na besedu!

Apoštol Petr shrnul význam Ježíšova života, smrti a zmrtvýchvstání do těchto jednoduchých vět: "Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří."

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba

tel.: 608 626 024
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 243997837/0300