Aktuality
Menu

Vyhledávání

V předvánočním čase je potřeba načerpat energii, zastavit se, chytnout druhý dech... a to všechno můžete zažít o tomto nedělním odpoledni při promítání filmu Labyrint světa a ráj srdce! Možná jsou vám postavy z plakátu povědomé díky stejnojmennému seriálu, který se vysílal na obrazovkách České televize. Nyní máte možnost toto dílo shlédnout vcelku ve filmové podobě. Pro děti je připravený oddělený program a vy si tak užijete v klidu svoji kávičku, občerstvení, pohodičku...skoro jako o vánocích!

Před každým shromážděním si můžete v klidu posedět, popovídat a vychutnat šálek kávy...

Prázdniny jsou skvělé, ale na začátek školního roku potřebujeme pořádnou dávku vydatné energie! Tu máme pro vás připravenou na setkání sborů našeho seniorátu v areálu Hotelu KAM v Malenovicích! 

Apoštol Petr shrnul význam Ježíšova života, smrti a zmrtvýchvstání do těchto jednoduchých vět: "Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří."

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba
Mapa zde

Facebook
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 2501965416/2010