Home
Menu

Vyhledávání

Co se bude dít

Pozor na radikály!

Další společná online bohoslužba Církve bratrské bude mít poněkud třaskavé téma...

Ještě máme čas...?

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. (Žalm 90,12) 

Poslední vteřiny roku se propadají do jámy zvané minulost a před námi se otvírá pomyslný obzor počátku, kterému říkáme Nový rok. Nedokážeme žít bez toho, aniž abychom počítali vteřiny, minuty, hodiny, dny, roky, staletí a tisíciletí. „Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka.“ Oddělení času, jednoho dne od druhého, bylo součástí Hospodinova stvořitelského díla na samotném počátku. „Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“. Bůh ustanovil nad svým dílem člověka, aby ho napodoboval v nakládání s časem, který mu byl vymezen. Čas práce se má střídat s časem odpočinku. Čas všední se střídá s časem svátečním. Čas radosti s časem zármutku. Čas starého roku s časem roku nového. V jakém čase žijeme dnes? Možná budeme v pokušení označit náš čas za dobu kovidovou. Doba kovidová bude vystřídána jinou dobou, jen ještě nevíme jakou si vyslouží nálepku. Pro nás to není to nejdůležitější. To nejdůležitější je vzít vážně to, co nám Bible klade opakovaně na srdce. Tento čas zaslouží hlavně tento přívlastek: je to čas krátký! „Vždyť už jen ‚docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se. Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil.“ Nevíme, kdo z nás bude oslavovat příchod příštího roku mezi živými a kdo se přesune do slávy vzkříšeného Pána. Můžu to být já, může to být kdokoliv z vás. Nevíme, kdo z našich známých či přátel odpočítává poslední dny svého života. Jsme si vědomi vratkosti svých životů? Věnujeme čas těm správným věcem? Záleží nám na lidech kolem a jejich věčném údělu? Čas běží neúprosně a celá Země směřuje k předělu časů, který bude ještě slavnější, než původní stvoření, dokonce slavnější, než narození Krále králů - bude to čas jeho návratu, kdy se celá Země pokoří před jeho trůnem! Bude to brzo! Času mnoho nezbývá! Pane, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce!

Stědrovečerní bohoslužba online!

Na letošní půlnoční bohoslužby se nevydáme zmrzlými ulicemi, ale můžeme se spojit prostřednictvím informační dálnice zvané internet! Po skvělé večeři a rozbalených dárečcích se ve 22:00 připojte k duchovnímu pokrmu zde: http://cb.cz/praha1/portal/primy-prenos-nedelni-bohosluzby

couple

Chceme předat lidem dobrou zprávu

Naší touhou je, aby se každý člověk mohl dozvědět o bezpodmínečné a skutečné Boží lásce, která má otevřenou náruč pro každého. Bůh se nad každým člověkem chce slitovat. Má pro něj přichystán jedinečný záměr. Záleží však na naší odpovědi, zda se uskuteční...

Zjistit více
POSLECHNĚTE SI KÁZÁNÍ
Nestihli jste shromko? Poslechněte si záznam.
Kázání
sHROMÁŽDĚNÍ SE KONAJÍ PRAVIDELNĚ
Neděle odpoledne 
16:00 

Ptáte se po smyslu života?

Máte duchovní otázky?


Pokusíme se na ně odpovědět

Kde nás najdete

Ostrava - Poruba

Naše adresa

Žilinská 1889
(dolní vchod)
Ostrava-Poruba
708 00


Mapa

Bohoslužby

Neděle odpoledne 
16:00 

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba

tel.: 608 626 024
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 243997837/0300