Home
Menu

Vyhledávání

Co se bude dít

Na Nový rok, ke Kristu blíže krok!

„Přeji si, mí bratři a sestry, abyste v tomto Novém roce žili blíže Kristu, než kdykoliv předtím. Spolehněte se, že když mnoho myslíme na Krista, myslíme málo na sebe, málo na naše starosti, a málo na pochyby a obavy, které nás obklopují. Začněte dnešním dnem a Bůh vám pomáhej! Nedovolte, aby vám nad hlavou přeletěl jediný den, aniž byste navštívili zahradu Getsemane a kříž na Kalvárii.“ C.H.Spurgeon

"Hvězda zářila a vzduch se chvěl...

...jasná noc nad Betlémem stála," zpívá Spirituál kvintet. "Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili bim, bam. Ó jak se máte? Ó proč se ptáte? Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili, bim, bam." My možná nebudeme hrát úplně tichounce, ale o zářící hvězdě budeme zpívat, rozjímat a povídat. Přijďte na Štěpána, 26.12. v 9:30, na společnou oslavu Kristova příchodu pořádanou s Křesťanským sborem z Poruby! 

 

Když je toho na nás moc...

Žalm 66,10–12 (ČSP)
„Ano, zkoušel jsi nás, Bože, přečišťoval jsi nás jako zlatník stříbro. Zavedls nás do lovecké sítě, vložils na naše bedra těžké břemeno. Nechals nám lidi jezdit po hlavě, prošli jsme ohněm i vodou, ale vyvedls nás do hojnosti.“
Může se stát, že Bůh nám dává víc, než dokážeme unést. To je však – vlastně dost zvláštně – zdrojem útěchy. Kdybychom dokázali unést každou situaci, nikdy bychom neskoncovali se spoléháním na sebe sama. A jen tehdy, když dojdeme na konec svých sil, si uvědomíme, jak zoufale potřebujeme Boha.
Naše těžkosti nám dávají naději. Izraelci byli pročišťováni jako zlatník pročišťuje stříbro. Stejně jako oni, i my jsme pročišťováni ohněm. Projdeme „ohněm i vodou“, procesem, skrze který nás proměňuje v lidi hlouběji oddané jemu samotnému. A jeho dílo nás přivede na místo „hojnosti“.
Jeho věrnost k nám, i když my jsme nevěrní, je důvodem k jeho chvále. A právě tak reaguje i žalmista: „Požehnaný Bůh, který nezamítl mou modlitbu a neodňal mi své milosrdenství!” (Ž 66,20). Boží dokonalou lásku k nám vidíme v Ježíši, který byl poslušný, když my jsme to nedokázali a trpěl, abychom my trpět nemuseli. (viz Fil 2,5-8) Autorka: Rebecca Van Noord

couple

Chceme předat lidem dobrou zprávu

Naší touhou je, aby se každý člověk mohl dozvědět o bezpodmínečné a skutečné Boží lásce, která má otevřenou náruč pro každého. Bůh se nad každým člověkem chce slitovat. Má pro něj přichystán jedinečný záměr. Záleží však na naší odpovědi, zda se uskuteční...

Zjistit více
POSLECHNĚTE SI KÁZÁNÍ
Nestihli jste shromko? Poslechněte si záznam.
Kázání
sHROMÁŽDĚNÍ SE KONAJÍ PRAVIDELNĚ
Neděle odpoledne 
16:00 

Ptáte se po smyslu života?

Máte duchovní otázky?


Pokusíme se na ně odpovědět

Kde nás najdete

Ostrava - Poruba

Naše adresa

Žilinská 1889
(dolní vchod)
Ostrava-Poruba
708 00


Mapa

Bohoslužby

Neděle odpoledne 
16:00 

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba

tel.: 608 626 024
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 243997837/0300