Home
Menu

Vyhledávání

Co se bude dít

Fajny English Camp 2021 se blíží!

Jistě jste zvědaví, jak to bude s letošním Fajnym English Campem! Máme pro vás dobrou zprávu, že i letos jedeme dál! Věříme, že naši přátelé z Elversonu dorazí, poctivě se na to připravují a kdyby se jejich příjezdu nakonec postavilo něco do cesty, tak si nějak zase poradíme! Směle se přihlašujte spolu s širokými rodinami a těšte se spolu s námi! Více na fajnyenglishcamp.cz

Zvrat nedělního rána

Po pátečním ukřižování a pohřbení Ježíše nastalo předlouhá sobota beznaděje a úzkosti. V neděli brzo ráno vyráží Ježíšovy učednice prokázat svému Mistrovi poslední službu, na kterou už ve spěchu pátečního končího dne a blížící se soboty nebyl čas - pomazat jeho tělo vzácnými leji a mastmi. To, co následovalo, změnilo nejen je, ale dějiny světa: "Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví.  Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.“

Kristus byl vzkříšen z mrtvých! Jistotně je vzkříšen!

Beránek na stole, nebo u stolu?

„Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“

Abraham věřil, že Bůh zaopatří beránka k zápalné oběti, který zachrání život jeho syna Izáka a to se také stalo. Ježíš posílá dva své nejbližší učedníky, aby mu zaopatřili beránka k velikonoční večeři. Při poslední společné večeři s učedníky se místo samotného beránka do popředí dostává chléb a víno. „Toto je mé tělo, které se za vás vydává, toto je má krev, která se za vás prolévá.“ Ten beránek, kterého vyhlížel Abraham, seděl mezi svými učedníky a chystal se obětovat sám sebe za ně i nás, abychom nemuseli propadnout smrti, ale mohli žít věčně s ním!

couple

Chceme předat lidem dobrou zprávu

Naší touhou je, aby se každý člověk mohl dozvědět o bezpodmínečné a skutečné Boží lásce, která má otevřenou náruč pro každého. Bůh se nad každým člověkem chce slitovat. Má pro něj přichystán jedinečný záměr. Záleží však na naší odpovědi, zda se uskuteční...

Zjistit více
POSLECHNĚTE SI KÁZÁNÍ
Nestihli jste shromko? Poslechněte si záznam.
Kázání
sHROMÁŽDĚNÍ SE KONAJÍ PRAVIDELNĚ
Neděle odpoledne 
16:00 

Ptáte se po smyslu života?

Máte duchovní otázky?


Pokusíme se na ně odpovědět

Kde nás najdete

Ostrava - Poruba

Naše adresa

Žilinská 1889
(dolní vchod)
Ostrava-Poruba
708 00


Mapa

Bohoslužby

Neděle odpoledne 
16:00 

Kontakt

Žilinská 1889 (dolní vchod)
Ostrava-Poruba

tel.: 608 626 024
ostrava.poruba@cb.cz

Číslo účtu sboru: 243997837/0300