Klub 3D


Klub 3D je zamýšlen pro děti a mládež ve věku 8-14 let. Schůzky se konají každý pátek od 15. do 17. hodin. Program schůzek je tvořen hrami a zamyšlením nad aktuálními otázkami života z křesťanského pohledu. Vstup je volný, srdečně zveme!