Čemu věříme


ruka_na_bibli

Veříme, že:

 • člověk není dílem náhody, ale Božím stvořením
 • to, co žijeme, není to, pro co jsme byli původně stvořeni
 • nebe není jenom obloha
 • smrt není definitivní konec
 • záleží na tom, čemu člověk věří, obzvláště tehdy, věří-li tomu upřímně
 • Bůh nám o sobě nechal dost důkazů
 • dobrá zpráva vzpružuje kosti
 • vždycky je tady ještě naděje, ale je třeba ji hledat na správné místě
 • kdo hledá, najde a kdo tluče, tomu bude otevřeno
 • do světa přišlo světlo a to světlo ve tmě svítí a tma ho nepřemohla
 • naše dny jsou jako luční kvítek, dnes tu jsme a zítra uvadáme
 • Ježíš, ne Ceasar, toť smysl našich dějin
 • už jen maličký čas a přijde ten, který má přijít a neopozdí se
 • nezáleží na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se slitovává
 • počet našich let je sedmdesát, jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi
 • důležitější je to, co z člověka vychází, než to, co do něj vchází
 • tam kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce
 • smrt je poražena, Bůh zvítězil
 • všude kolem se šíří neviditelné království
 • Cyril s Metodějem nám přinesli Písmo a s ním písmo
 • každý den má dost svých trápení
 • Ježíšova smrt na kříži nebyla jeho porážkou
 • k Bohu nemůže přijít každý – jen ten, kdo se před ním dokáže pokořit
 • věčný život je přítomnost pro ty, kdo patří Kristu
 • Boží srdce je tak velké, že se do něho vejde celý svět – i ty a já
Ptali se: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“
Ježíš jim řekl: „Kde je vaše víra?“