Aktuality


Když je toho na nás moc…

Když je toho na nás moc…


Posted on 4. května 2020

Žalm 66,10–12 (ČSP) „Ano, zkoušel jsi nás, Bože, přečišťoval jsi nás jako zlatník stříbro. Zavedls nás do lovecké sítě, vložils na naše bedra těžké břemeno. Nechals nám lidi jezdit po hlavě, prošli jsme ohněm i vodou, ale vyvedls nás do hojnosti.“ Může se stát, že Bůh nám dává víc, než dokážeme unést. To je však – vlastně dost zvláštně – zdrojem útěchy. Kdybychom dokázali unést každou situaci, nikdy bychom neskoncovali se...

Read More
Pevná naděje uprostřed nejistot!

Pevná naděje uprostřed nejistot!


Posted on 14. března 2020

„Vždyť tento život pomíjí opravdu příliš rychle, máloco stihneme, zůstávají tu po nás věci sotva načaté, nedokončené. A tak je tomu i s celým lidstvem: jen pokusy, jen záblesky, daleko víc střepů než zachovalých džbánů, mnohým se například rozsype manželství nebo zhatí životní zaměření, leckdo dělá, co ho dvakrát netěší, protože nic jiného mu poměry neumožnily. Tak je tomu s námi se všemi, s každým jinak, a přece v tom výsledném...

Read More
Pozor na odolný virus našich iluzí!

Pozor na odolný virus našich iluzí!


Posted on 12. března 2020

Šíření koronaviru a znepokojení, které vyvolává, nám připomíná naši lidskou křehkost, kterou tak rádi záměrně přehlížíme. Evangelický farář Pavel Rejchrt k tomu výstižně napsal: „Navenek, jako světové kolektivum, se společnost jeví jednoznačně sebevědomou, plnou závodění, získaných cen, doprovodných bavičů a celosvětově jednotných mediálních úsměvu. Když různé krize zesílí, násobí se poměrně častý pocit, že všechen ten zábavní...

Read More
Pojďte s námi za sportem!

Pojďte s námi za sportem!


Posted on 21. ledna 2019

PROZATÍM ZRUŠENO!!! Rádi se hýbete? S námi si můžete pravidelně zahrát volejbal či nohejbal. V pondělky vždy od 19 hodin hrajeme v tělocvičně Biskupského gymnázia. V liché týdny do míče kopeme (hraje se nohejbal), v sudé týdny se míč snažíme dostat přes síť pomocí rukou (volejbal). Přijďte protáhnout svá zmožená těla 🙂 Organizuje Křesťanský sbor...

Read More