Posts made in Květen, 2020


Když je toho na nás moc…

Když je toho na nás moc…


Posted on 4. května 2020

Žalm 66,10–12 (ČSP) „Ano, zkoušel jsi nás, Bože, přečišťoval jsi nás jako zlatník stříbro. Zavedls nás do lovecké sítě, vložils na naše bedra těžké břemeno. Nechals nám lidi jezdit po hlavě, prošli jsme ohněm i vodou, ale vyvedls nás do hojnosti.“ Může se stát, že Bůh nám dává víc, než dokážeme unést. To je však – vlastně dost zvláštně – zdrojem útěchy. Kdybychom dokázali unést každou situaci, nikdy bychom neskoncovali se...

Read More